Yıldız Teknik Üniversitesi
+9 0212 383 70 70
maglevytu@gmail.com

Aktif Raylı MAGLEV Taşıma SistemiYTÜ-MAGLEV ekibinin ilk çalışmaları arasında yer almaktadır. TÜBİTAK destekli bu projede özel tip 4 kutuplu nüveye sahip MAGLEV taşıyıcı, üzerindeki kontrol bobinleri ve doğrusal motorlar ile 5 eksende hareket ettirilmektedir. Sabit mıknatısları ve elektromıknatısları ile hibrit bir yapıya sahiptir.

Sistemin tüm ağırlığı sabit mıknatıslar ile karşılanmakta, kontrol bobinleri sadece dengelemek için düşük akımlarla anlık olarak sürülmektedir. Bütün MAGLEV teknolojisinin avantajlarının yanında ultra düşük enerji tüketimi ile sisteme entegre edilen taşıyıcı, hesaplamalara göre üzerindeki akü ile saatlerce / günlerce güç takviyesine ihtiyaç duymaksızın çalışabilmektedir.

Literatürde yer alan 4 kutuplu nüve yapısı hareket kısıtlamaları sebebiyle geliştirilerek patent başvurusu yapılan özel bir yapıda revize edilmiştir. Bu tasarımla beraber doğrusal motor yapısı daha basit hale gelmekte, tork karakteristiği iyileşmektedir. Tasarım süresince eski tasarımlar irdelenerek performans karşılaştırmaları yapılmıştır. Deneysel çalışmalar ile eski ve yeni nüve tasarımlarının tamamı ekip üyelerinin tasarladığı kontrolcüler ile uygulanmış, konum ve “sıfır güç” kontrolleri başarı ile tamamlanmıştır. Sistemin konum kontrolü için akıllı görüntü işleme yapıları çalışılmıştır. Derin öğrenme ile taşıyıcı sisteme tanıtılmış, pozisyon bilgisi eksik bilgi durumunda bile gerçekleştirilebilmiştir. Doğrusal ve düzlemsel hareketler için gerekli olan motor sürücülerin Ar-Ge’si ekip tarafından yapılarak 1kW’lık özel sürücüler geliştirilmiştir. Bu sürücüler kullanılarak 5 eksende tüm hareketler deneysel olarak gerçekleştirilmiştir.

Sistem modellemesinde yapay zekâ kullanılarak analitik model ve analizler modeli ile karşılaştırma yapılmış, yük-sek doğruluk oranı sağla-narak çeşitli uluslararası yayınlar yapılmıştır, konfe-ranslarda proje çalışmaları sunulmuştur. Aynı zamanda TÜMEXPO 3 ve TRANSİST 8 fuarlarına katılmış, yoğun ilgi görmüştür.