Yıldız Teknik Üniversitesi
+9 0212 383 70 70
maglevytu@gmail.com

KONTROL

Doğası itibariyle sistemler kararlı ve kararsız olmak üzere ikiye ayrılmak-tadır. MAGLEV sistemler ise mıknatıs karakteristikleri sebebiyle çoğunlukla kararsız yapıdadırlar. Kontrolcüler sensör geri beslemeleri ile sistemler-den istenileni almamızı sağlayan yazılımlardır. Model üzerinden hesaplanarak istenilen parametre ya da parametrelerin istenilen sınırlar içerisinde kalmasını sağlarlar. Konum, akım, kuvvet kontrolleri bazı kontrol parametreleridir. I-PD, SSI, Fuzzy, Robust v.b. kontrolcü yapıları ile farklı performanslarda kontrol teknikleri bulunmaktadır.