Yıldız Teknik Üniversitesi
+9 0212 383 70 70
maglevytu@gmail.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ

Analizler, sistem imalatından önce doğrulama ve geliştirilen modellerin doğruluğunu teyit etmekte kullanılan hesaplama yöntemleridir. FEM analizleri sistemin istenilen bilgilerini (mekanik dayanımları, elektromanyetik akı/kuvvet yoğun-lukları v.b.) sistemi henüz kurmadan önce bize sunarak maliyeti büyük ölçüde düşürmekte, prototip hatalarına karşı önlem almamıza olanak sunmaktadır. Aynı zamanda geliştirilen yapay zekâ destekli modeller ile FEM sonuçları karşılaştırılarak hem analiz sürelerinin optimizasyonu, hem de analitik modellerin gerçeğe en yakın şekilde kalibre edilmesi sağlanmaktadır.