Yıldız Teknik Üniversitesi
+9 0212 383 70 70
maglevytu@gmail.com

Manyetik Titreşim İzolasyon Sistemi

Hassas uygulamalarda kullanılan masaların üstündeki etkilerden, yerden gelebilecek titreşimlerden etkilenmemesi, mutlak sabit koşullarda durması istenir.

Proje kapsamında hibrit aktif ve pasif sönümleme araçları bir arada kullanılarak tüm avantaj-lar bir araya getirilmiştir. 4 kutuplu MAGLEV taşıyıcı pla-kayı havada askılı tutmaktadır. Aynı zamanda bu taşıyıcı sanal yay ve sönüm elemanı olarak modellenmektedir.

“Negatif sertlik” prensibi ile plakaya etki eden tüm kuvvetler plakadan alınarak sistemden uzaklaştırılmakta, plaka nihai olarak sabit kalabilmektedir. Aynı zamanda yerden gelecek titreşimler (binadan ya da yakındaki makinelerden) aynı prensip ile bertaraf edilmekte, mutlak sabitlik sağlanmaktadır.