Yıldız Teknik Üniversitesi
+9 0212 383 70 70
maglevytu@gmail.com

SİSTEM MODELLENMESİ

Sistem modellemesi, henüz tasarım aşamasındaki sistemlerin bilgisayar ortamında matematiksel olarak ifade edilmesidir. Simülasyon ortamında gerçekleştirilen modelleme ile sistem karakteristiği tepkileri gibi ifadeler irdelene bilmektedir.